Phòng đa chức năng

Phòng đa chức năng mở hàng ngày để đặt trước với hai phiên như sau:

  • Phiên thứ nhất: 09:00 – 15:00 hàng ngày
  • Phiên thứ hai:   17:00 – 21:00 hàng ngày

1. Cư dân có nhu cầu đặt trước phòng đa chức năng phải điền vào mẫu (Mẫu ML-15-PMC-Đăng ký sử dụng phòng đa chức năng) lấy tại Ban quản lý trong giờ làm việc. Đăng ký sẽ được gửi tới Ban quản lý tòa nhà và Ban quản lý tòa nhà sẽ duyệt trên cơ sở nộp- trước- phục- vụ- trước, phí sử dụng tiện ích và tiền ký quỹ.

2. Việc đặt phòng đa chức năng phải thực hiện trước một (01) tháng. Mẫu đặt phòng phải được điền đầy đủ và nộp cho Ban quản lý cùng với phí sử dụng tiện ích không hoàn lại 1,500,000VNĐ/ buổi (phiên) và 2,000,000VNĐ tiền ký quỹ có thể được hoàn lại.

3. Việc hủy việc giữ chỗ phòng đa chức năng phải được thực hiện ít nhất là một (01) tuần trước ngày định sử dụng. Trong trường hợp này, phí sử dụng tiện ích 1,500,000VNĐ  sẽ được hoàn lại. Cư dân được quyền đặt lại vào ngày khác, tuy nhiên phụ thuộc vào sự còn trống của phòng.

4. Việc yêu cầu nộp tiền ký quỹ sử dụng tiện ích 2,000,000VNĐ khi đặt chỗ sử dụng phòng đa chức năng là nhằm đảm bảo phòng sau khi sử dụng phải được trả lại sạch sẽ và đáp ứng đúng các điều kiện do Ban quản lý đặt ra. Chi phí cho việc vệ sinh và các chi phí phụ phát sinh nếu có sẽ được trừ vào tiền ký quỹ, và phần còn lại sẽ được hoàn lại cho cư dân đã đặt phòng. Tuy nhiên, nếu chi phí vệ sinh và sửa chữa cho các thiệt hại nếu có vượt hơn số tiền đã ký quỹ thì cư dân đặt phòng phải trả thêm cho khoản chênh lệch này.

5. Cư dân cần thanh toán các khoản chưa thanh toán trước lần đặt phòng đa chức năng cho lần sử dụng kế tiếp.

6. Đặt phòng qua điện thoại không có giá trị.

7. Cư dân đặt phòng phải chịu trách nhiệm về vệ sinh của phòng đa chức năng và khu vực chung quanh. Rác và các đồ bỏ đi phải được cho vào các thùng rác trong khu vực công cộng.

8. Đối với các buổi hội nghị đông người, số lượng tham dự tối đa được cho phép là ba mươi (30) người và cư dân phải bảo đảm rằng các người tham dự hiểu rõ Nội quy khu dân cư

9. Mỗi căn hộ chỉ được đặt một buổi trong một (01) tháng và tùy vào lịch đặt còn phòng trống hay không.

10. Phòng đa chức năng chỉ được sử dụng cho các mục đích dự định trước: hội họp, sinh nhật hoặc các các buổi gặp gỡ xã hội khác. Không chấp nhận các hoạt động tôn giáo, chính trị, cờ bạc… Các hoạt động thương mại có thể được chấp nhận tùy theo sự xem xét và quyết định trước bằng văn bản của Ban quản lý tòa nhà.

11. Phải có quyết định trước bằng văn bản của Ban quản lý nếu cư dân có ý định đưa ban nhạc sống hoặc bất kỳ trang thiết bị nghe/ nhìn vào phòng đa chức năng. Ban quản lý toàn quyền quyết định tùy thuộc vào từng trường hợp. Cư dân phải đảm bảo âm thanh vừa phải cho phòng đa chức năng.

12. Cho phép các trang trí đơn giản như treo bong bóng, băng rôn,… nhưng các trang trí liên quan đến bề mặt, tường và trần phải được theo dõi sát sao tránh làm hư hỏng, bong tróc sơn. Sau sự kiện các trang trí phải được tháo dỡ ngay.

13.Toàn bộ trang thiết bị, bàn ghế hoặc các thứ đã được duyệt phải được mang ra khỏi phòng đa chức năng ngay sau khi kết thúc hoặc trong vòng hai tư (24) giờ nếu không có đặt phòng cho buổi/ ngày kế tiếp. Ban quản lý tòa nhà có toàn quyền tháo dỡ, di dời toàn bộ sau thời hạn quy định trên và tính lại toàn bộ chi phí cho cư dân tổ chức.

14. Không được nấu nướng.

15. Không được mang thú nuôi vào phòng đa chức năng.

16. Ban quản lý tòa nhà có quyền sử dụng phòng đa chức năng cho các buổi họp chính thức với cư dân và các buổi họp công việc nếu phòng chưa được đặt bởi cư dân.

17. Ban quản lý tòa nhà có quyền trừ trực tiếp một phần từ khoản tiền ký quỹ nếu như người tổ chức vi phạm các quy định trên.

18. Ban quản lý tòa nhà, trong phạm vi quyền hạn, được quyền từ chối các phiếu yêu cầu hoặc hủy bỏ các yêu cầu đã được duyệt. Ban quản lý tòa nhà không chịu trách nhiệm cho các mất mát, hư hao hoặc chi phí phát sinh từ việc khước từ cũng như hủy bỏ các yêu cầu đã được duyệt trên.

19. Ban quản lý tòa nhà không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro, thương tật, mất mát (nếu có) gây nên hoặc nảy sinh khi cư dân và khách sử dụng phòng đa chức năng này.

Phòng tập tại Mulberry Lane

Phòng tập tại Mulberry Lane

ĐĂNG KÝ ĐẶT CỌC CĂN ĐẸP TẠI MULBERRY LANE
HỖ TRỢ TƯ VẤN CHỌN CĂN - HOTLINE: 0968 980 280