Thư viện đọc sách tại Mulberry Lane

Phòng đọc sách tại Mulberry Lane

Phòng đọc sách và thư viện được mở cửa để phục vụ Quý cư dân của Mulberry Lane với thời gian như sau: Thư viện:  Mở cửa từ 06:00 đến 22:00 Phòng đọc sách: Mở …
Phòng tập Yoga tại Mulberry Lane

Khu tập Yoga

Mở cửa hàng ngày: 05:30 giờ – 22:00 giờ. Đèn chiếu sáng sẽ được tắt vào lúc 22:00. Là một phần của câu lạc bộ. Đăng ký sử dụng phòng tập thể hình để sử …
Phòng xông hơi đáp ứng mội nhu cầu của các cư dân

Phòng xông hơi Mulberry Lane

1. Giờ mở cửa hàng ngày: 06:30 giờ – 20:30 giờ (có thể thay đổi). Đèn chiếu sáng sẽ được tắt vào lúc 20:30. 2. Chỉ có cư dân và khách của cư dân đã …
Phòng tập tại Mulberry Lane

Phòng đa chức năng

Phòng đa chức năng mở hàng ngày để đặt trước với hai phiên như sau: Phiên thứ nhất: 09:00 – 15:00 hàng ngày Phiên thứ hai:   17:00 – 21:00 hàng ngày 1. Cư dân có …